top of page

Kinderopvang Pinkeltjesland werkt met het speciaal voor gastouders ontwikkelde VVE(vroeg,-voorschoolse educatie)programma KIKI.

VVE kan een positief effect hebben op de cognitieve-en taalontwikkeling van jonge kinderen.

Dit programma is een speelse manier om kinderen te stimuleren en zich te ontplooien.

De ontwikkelingsgebieden die centraal staan zijn:

- Motorische ontwikkeling

- Sociaal-emotionele ontwikkeling

- Spraak-en taal ontwikkeling

- Rekenprikkels

De hoofdrol in dit programma is weggelegd voor een lieve mooie knuffelbeer KIKI.

Deze beer woont vanaf augustus 2013 bij Kinderopvang Pinkeltjesland, en doet bijna altijd mee aan de dagelijkse activiteiten. Samen met de kinderen beleeft KIKI allerlei avonturen....bijvoorbeeld koekjes bakken, knutselen, liedjes zingen, buitenspelen.... Spelenderwijs leren de kinderen zo heel veel.

En wat is nu leuker dan dat je van alles leert van een beer?

Zo kan KIKI een echt vriendje worden voor de kinderen.

Bij dit programma wordt gewerkt met maandthema's, die opgebouwd zijn uit een inleiding, kern en afsluiting. Aan alle thema's zijn activiteiten gekoppeld, het aanleren van liedjes, voorlezen van boekjes die met het maandthema te maken hebben, spelletjes, knutselwerkjes.

Het mooie van dit VVE programma vind ik dat het voor alle leeftijden toe te passen is, en zo goed aansluit bij de ontwikkelingsfase van ieder kind.

Ouders krijgen elke maand een nieuwsbrief met daarin informatie over het maandthema.bottom of page